Mój Top TEN wtyczek do wordpress-a.

Ku pamięci!
Aby nie szukać po wszystkich instalacjach WP :)

wp-plug-in

Do powyższych wtyczek dołącza: