Recertyfikacja IPMA

Na początku kilka słów o tym czym jest IPMA.

Recertyfikacja IPMA
Recertyfikacja IPMA

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association®, stowarzyszeniem zrzeszającym i certyfikującym Project Managerów. Certyfikacja przeprowadzana jest na czterech poziomach A, B. C i D. Ocena kandydata obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego.

Egzamin

W roku 2011, po kilkumiesięcznym kursie przygotowawczym, przystępowałem do egzaminu z zarządzania projektami, który oczywiście obroniłem i od lutego 2011 jestem certyfikowanym Project Managerem.
Jak wiele innych osób cieszę się z tego powodu, choć ci, którzy zdali egzamin na poziomie D przed rokiem 2011 mają egzamin ważny bezterminowo. Wszyscy przystępujący do egzaminu IPMA w roku 2011 i później muszą odnawiać go co 5 lat i nie ma znaczenia stopień certyfikacji.

Odnowienie certyfikatu – Recertyfikacja.

Kilka lat temu wprowadzono nowy system recertyfikacji Project Managerów oparty o Rejestr Jednostek Aktywności Projektowej (JAP). Został on tak skonstruowany, aby służyć osobom certyfikowanym za punkt odniesienia i szablon oceny własnej aktywności zawodowej. W procesie odnowienia certyfikatu project manager musi przedstawić i udokumentować aktywność w sferze zarządzania projektami oraz własny rozwój zawodowy na wymaganym poziomie certyfikacji IPMA.

Podstawowym celem systemu recertyfikacji jest motywowanie PM do ciągłego samorozwoju w zakresie zarządzania projektami, a także zapewnienie wysokiej jakości certyfikatów IPMA.

Od czego zacząć?

Na pewno od tego aby na bieżąco monitorować i analizować swoją aktywność związaną z zarządzaniem projektami. Zarówno w kwestii szkoleń jak i pracy project managera. Biuro certyfikacji pomaga nam w tym przypominając na 2.5 roku przed końcem ważności certyfikatu o dacie jego wygaśnięcia jednak to my jako project managerowie jesteśmy odpowiedzialni za przystąpienie do recertyfikacji i doprowadzenia sprawy do końca. Na trzy miesiące przed końcem ważności certyfikatu należy wysłać wymagane dokumenty.

Dokumenty

Aby przystąpić do recertyfikacji należy ze strony ipma.pl pobrać i uzupełnić następujące dokumenty:

  • Wniosek o recertyfikację
  • Arkusz samooceny
  • Rejestr Aktywności JAP
  • Załączniki do Rejestru Aktywności JAP

Każdy Project Manager od momentu uzyskania certyfikatu powinien prowadzić swój Rejestr Aktywności JAP, dzięki temu na bieżąco może dokumentować własny rozwój i osiągnięcia w dziedzinie PM. Arkusz na podstawie zapisów wyliczy Jednostki Aktywności Projektowej, które w zależności od obszaru działań mają różną wagę i współczynnik. Przykładem mogą być szkolenia autoryzowane przez IPMA, które mają wyższy współczynnik przeliczania JAP. Warto też na bieżąco gromadzić dokumenty potwierdzające udział chociażby w zebraniach grupy regionalnej za co również przyznawane są Jednostki Aktywności Projektowej.

Wypełnione dokumenty wysyłane są na adres e-mail. I tu z własnego doświadczania wiem, że osoby z biura IPMA bardzo chętnie pomogą w każdej sprawie związanej z recertyfikacją, dlatego nie należy odkładać tego na później, aby nie zapomnieć lub nie przeciągnąć terminów, ale porozmawiać i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Po przesłaniu dokumentów w formie skanów są one przekazywane do asesora celem uzyskania kontrasygnaty pod względem merytorycznym. Jeśli wszystko się zgadza to na adres pocztowy przesyłamy podpisane oryginały, dokonujemy opłata za recertyfikację IPMA-D i czekamy na przesłanie Recertyfikatu. Niestety może się zdażyć że decyzja o przedłużeniu certyfikatu będzie odmowna. Dlatego nie należy zostawiać recertyfikacji na ostatnią chwilę bo być może wystarczy w terminie dosłać oświadczenie o prowadzeniu projektu bądź uczestniczeniu np. w komitecie sterującym co może przyczynić się do zwiększenia JAP i wpłynie pozytywnie na decyzję.

Koszt recertyfikacji wynosi 300 zł netto, w przypadku gdy nie prześlemy dokumentów w terminie poniesiemy dodatkową opłatę w wysokości 150zł.
Recertyfikat IPMA-D przyznawany jest na okres 5 lat. i wysyłany w dwóch drukowanych egzemplarzach, po jednym w języku polskim i angielskim.

Wykaz Osób Certyfikowanych znajduje się na stronie: IPMA.
Mój numer to: 43/2011.

Powodzenia w recertyfikacji!

Add a Comment